Политика за лични данни

GDPR ( General Data Protection Regulation) е английското название на общият регламент относно защитата на личните данните на физическите лица, във връзка със събирането, обработването и съхранението им.

Настоящата Политика за лични данни е съставена съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 27 април 2016 г, е въведен и официално е в сила от 25 май 2018 г.

Нашата компания и в частност „сайта“ събира и обработва определена информация, която може да е отнася за физически лица, партньори, контрагенти, служители и други, с които имаме някакъв вид взаимоотношения.  Вашите лични данни се обработват и съхраняват при високо ниво на конфиденциалност, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679, като сме предприели необходимите действия за опазване от злоупотреба и загубата им. 

Като посетител и потребител на този „сайт“ (www.zelanos-realty.bg), Вие бихте могли да имате въпроси във връзка с информацията и личните данни, които ни предоставяте, както и относно начина, по който ги обработваме.

Уважавайки Вашето право за запазване на поверителността на личните Ви данни, с настоящата Политика на поверителност бихме искали да Ви обясним каква информация събираме на „сайта“ и как я използваме.

 

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЪБИРАМЕ

Може да събираме лични данни когато влизате в договорни взаимоотношения с нас или като посетители на този „сайт“.

Като посетител на „сайта“, за да разгледате или за да осъществите достъп до по-голямата част от съдържанието му, не се изисква регистрация или да предоставяте каквато и да е персоналнa (лична) информация. В случай, че сте избрали да използвате дадена контактна форма на нашия „сайт“, за да изпратите запитване за конкретен обект (недвижим имот), се изисква да предоставите някои лични данни.

Какви лични данни събираме и обработваме?

Като потребител на „сайта“:

Като страна по договор, при договорни отношения при поръчка на услуги:

Лични данни, които сайтът събира автоматично:

Когато посетител на този сайта, е възможно автоматично да бъде събрана информация за Вашия IP адрес, предоставен от Вашия доставчик на интернет услуги, чрез някоя от технологиите, които използват сайта и сървърът,  но това не означава, че Ви идентифицира лично. Вижте повече за „Бисквитките".

 

ОСНОВАНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Ние събираме и обработваме лични данни, на няколко основания:

 

ЗА КАКВИ ЦЕЛИ СЪБИРАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ние зачитаме неприкосновеността на Вашите лични данни като посетител на този сайт, като наши клиенти, партньори и контрагенти, за това спазваме стриктно изискванията за събиране, обработване и използване на личните данни единствено за конкретни цели.

Събраната от нас информация, може да се използва за цели от различно естество

Не е изключено част от вашите лични данни да бъдат предоставени на трети страни – наши партньори, с които имаме договорни взаимоотношения, с цел осъществяване контакт с Вас, във връзка с проявен интерес към конкретни имоти. 

В случай, че, по свое собствено желание и преценка, обявите публично свои лични данни, специфични подробности за Вас или друга информация за Вас и Вашите действия на публично достъпните секции от сайта, то трябва да знаете, че спрямо тази информация не се прилага Закона за защита на личните данни и съответно ние не носим отговорност за нея.

 

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Ние обработваме и съхраняваме Вашите лични данни за срок съобразен с конкретните цели, за който е необходимо тяхното обработване. Определянето на срока зависи от конкретния случай, в зависимост от вида взаимоотношения, които сме установили с Вас, като той няма да е по-дълъг от необходимото. 

 

ВАШИТЕ ПРАВА

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Европейския стандарт БДС EN 15733:2010, Вие имате следните права:

 


 

При въпроси относно общите правила и условия за ползване, GDPR и политиката за бисквитките, може да ни пишете на office@zelanos-realty.bg.